Privacy Policy

 

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: www.hallwaybathroomgallery.com

Thu thập dữ liệu

Bình luận trên trang web

Khi khách vào web để lại bình luận trên bài viết, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu: tên, email, và cả địa chỉ IP của bạn. Ngoài ra còn có thể hiển thị hình ảnh avatar thông qua trang web Gravatar. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho tất cả mọi người trên website.

Cookie

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn login, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nội dung nhúng

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Media

Hình ảnh, video, chữ viết trên website có bản quyền rõ ràng. Mọi hành vi sao chép nội dung trên website sẽ bị xem là vi phạm bản quyền.

Copy link
Powered by Social Snap